AVISO LEGAL
Información Legal
Titular da páxina web: LABAUH FACTORY S. L.
Rexistro Mercantil: Rúa das Letras Galegas, 15 - 15702 Santiago de Compostela (A Coruña). Galicia.
CIF: B- 70615505
Domicilio: Rúa das Letras Galegas, 15 - 15702 Santiago de Compostela (A Coruña). Galicia.
Correo electrónico: labauh@labauh.gal

Uso e finalidade da páxina web.
Mostra dunha selección de proxectos desenvoltos pola empresa.+34 619 049 905 – EmailInstagram